Ikona dostępności

PAP - logo

Wspólna przestrzeń

PROJEKT SZKOLENIOWY

„Wspólna przestrzeń – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

Szkolenia współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – 31 październik 2018r.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 220 704,75 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 94 osób ze 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Planowanym efektem projektu jest:

  • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
  • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

  • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez podmiot publiczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

BIURO PROJEKTU:
al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
e-mail: ppp@pap.rzeszow.pl

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij