Ikona dostępności

PAP - logo

O NAS

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości z siedzibą w Rzeszowie jest firmą doradczo-szkoleniową wspierającą rozwój sektora przedsiębiorczości w Polsce.

Nasze działania w szczególności kierowane są do przedsiębiorstw działających w gastronomii, z uwzględnieniem kelnerstwa.

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy w zakresie:

 • inicjowania i nawiązywania współpracy pomiędzy biznesem, a jednostkami publicznymi oraz innymi instytucjami
 • opracowywania nowych możliwości transferu wiedzy w zakresie prowadzonej działalności,
 • poszukiwania i opracowania innowacyjnych rozwiązań, które będą miały pozytywny skutek w działalności komercyjnej przedsiębiorstw oraz w działalności społecznej podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji,
 • opracowania systemów identyfikacji wizualnej, systemów ułatwiających udział w dużych wydarzeniach regionalnych/ponadregionalnych/ogólnopolskich/międzynarodowych,
 • prowadzenia intensywnych działań promocyjnych mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i podmiotów społecznych,
 • upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i wiedzy,
 • przygotowania i realizacji strategii rozwojowych, analiz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności inwestycji, wniosków o dofinansowanie,
 • pozyskiwania finansowania zwrotnego dla realizowanych inwestycji (pożyczki, kredyty),
 • pozyskiwania i wspierania rozwoju kadry pracowniczej (posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju kadry pracowniczej w branży gastronomii i kelnerstwa)
 • rozwijania i wzrostu kompetencji menedżerskich,
 • przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów promocyjnych,
 • nawiązywania i rozwijania kontaktów biznesowych, realizacji planów rozwoju eksportu,
 • nawiązywania oraz rozwoju współpracy z sektorem podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w efektywnym poruszaniu się na rynku pracy.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi, krajowymi i zagranicznymi firmami doradczymi, inżynieryjnymi, instytutami technologicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Za cel naszych działań stawiamy sobie zapewnienie klientowi najwyższej jakości usług i stałą gotowość w dostosowywaniu charakteru usługi do jego potrzeb i oczekiwań.

Działamy na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej i aktywnie kojarzymy potencjalnych partnerów biznesowych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości jest instytucją szkoleniową, agencją zatrudnienia oraz członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Od czerwca 2021 roku jesteśmy również koordynatorem dwóch powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw społecznych z branży gastronomicznej oraz przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz osób starszych (sieć branżowa „Pracownia smaku” oraz sieć branżowa „Dobrostan”).

 

 

 

 

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij