Ikona dostępności

PAP - logo

Konkuruj skutecznie

 

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY

Konkuruj skutecznie – szkolenia oraz doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych dla MMSP z terenu województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego”

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców i ich pracowników.

Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.

Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016r. – listopad 2017r.

Wartość projektu wynosi 1 698 888,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 431 822,81 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych zostanie łącznie 300 osób ze 150 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Szkolenia i doradztwo realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.

Planowanym efektem projektu jest nabycie wiedzy w zakresie zamówień publicznych przez przedstawicieli 135 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta projektu obejmuje:

 • 4 dni szkolenia (32 godz.) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce oraz 16 godzin doradztwa poszkoleniowego – Ścieżka I (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu)
 • 20 godzin usług doradczych realizowanych w ramach punktu konsultacyjno–doradczego –profesjonalna pomoc w zakresie m.in. przygotowania się do udziału w postępowaniu przetargowym, wsparcie merytoryczne podczas uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Ścieżka II.

Terminy i miejsca zrealizowanych szkoleń:

 • Grupa nr 1/PZP/M – 11-12 i 24-25.08.2016, Gorlice
 • Grupa nr 1/PZP/P – 9-10 i 19-20.08.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 1/PZP/S – 25-26.04 i 09-10.05.2017, Kielce
 • Grupa nr 2/PZP/M – 29-30.09 i 5-6.10.2016, Kraków
 • Grupa nr 2/PZP/P – 17-18 i 26-29.08.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 3/PZP/M – 2-3 i 16-17.11.2016, Kraków
 • Grupa nr 3/PZP/P – 5-6 i 12-13.09.2016, Ostrów
 • Grupa nr 4/PZP/M – 29-30.11-7-8.12.2016, Kraków
 • Grupa nr 4/PZP/P – 7-8 i 14-15.09.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 5/PZP/M – 16 -17.03. i 5-6.IV.2017, Kraków
 • Grupa nr 5/PZP/P – 20-21 i 27-28.09.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 6/PZP/P – 22-23 i 28-29.09.2016, Przemyśl
 • Grupa nr 7/PZP/P – 21-22.12.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 8/PZP/P – 18-19.01 i 8-9.02.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 9/PZP/P – 14-15.02 i 14-15.03.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 10/PZP/P – 21-22.02 i 8-9.03.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 2/PZP/S – 16-17.05 i 24-25.05.2017, Borków
 • Grupa nr 3/PZP/S – 24-25.05 i 31.05-01.06.2017, Kielce
 • Grupa nr 6/PZP/M – 13-14.06 i 21-22.06.2017, Tarnów
 • Grupa nr 11/PZP/P – 12-14.06 i 21-22.06.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 12/PZP/P – 23-24.08 i 30-31.08.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 13/PZP/P – 11-12.07 i 17-18.08.2017, Pstrągowa/Nowa Wieś

Terminy i miejsca planowanych szkoleń:

Nowy Sącz:

 • II połowa września 2017 r. (szkolenie teoretyczne) i październik 2017 r. (szkolenie praktyczne) – Grupa 7/PZP/M* 

Kraków:

 • II połowa września 2017 r. (szkolenie teoretyczne) i październik 2017 r. (szkolenie praktyczne) – Grupa 8/PZP/M* 

Rzeszów:

 • 20 i 21 wrzesień (szkolenie teoretyczne) oraz 27 i 28 wrzesień 2017 r. (szkolenie praktyczne) – Grupa 14/PZP/P*

* Szkolenie zostanie uruchomione po skompletowaniu grupy szkoleniowej. Grupa szkoleniowa minimum 10 uczestników.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

logo Konkuruj Skutecznie

BIURO PROJEKTU
al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
e-mail: pzp@pap.rzeszow.pl
www.pap.rzeszow.pl/pzp

 • Grupa nr 1/PZP/M – 11-12 i 24-25.08.2016, Gorlice
 • Grupa nr 1/PZP/P – 9-10 i 19-20.08.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 1/PZP/S – 25-26.04 i 09-10.05.2017, Kielce
 • Grupa nr 2/PZP/M – 29-30.09 i 5-6.10.2016, Kraków
 • Grupa nr 2/PZP/P – 17-18 i 26-29.08.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 3/PZP/M – 2-3 i 16-17.11.2016, Kraków
 • Grupa nr 3/PZP/P – 5-6 i 12-13.09.2016, Ostrów
 • Grupa nr 4/PZP/M – 29-30.11-7-8.12.2016, Kraków
 • Grupa nr 4/PZP/P – 7-8 i 14-15.09.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 5/PZP/M – 16 -17.03. i 5-6.IV.2017, Kraków
 • Grupa nr 5/PZP/P – 20-21 i 27-28.09.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 6/PZP/P – 22-23 i 28-29.09.2016, Przemyśl
 • Grupa nr 7/PZP/P – 21-22.12.2016, Rzeszów
 • Grupa nr 8/PZP/P – 18-19.01 i 8-9.02.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 9/PZP/P – 14-15.02 i 14-15.03.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 10/PZP/P – 21-22.02 i 8-9.03.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 2/PZP/S – 16-17.05 i 24-25.05.2017, Borków
 • Grupa nr 3/PZP/S – 24-25.05 i 31.05-01.06.2017, Kielce
 • Grupa nr 6/PZP/M – 13-14.06 i 21-22.06.2017, Tarnów
 • Grupa nr 11/PZP/P – 12-14.06 i 21-22.06.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 12/PZP/P – 23-24.08 i 30-31.08.2017, Rzeszów
 • Grupa nr 13/PZP/P – 11-12.07 i 17-18.08.2017, Pstrągowa/Nowa Wieś

Pliki do pobrania

Rekrutacja do udziału w projekcie

Załączniki

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij