Ikona dostępności

PAP - logo

Herosi

Tytuł projektu „Akademia zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze spółdzielczości”

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Dynowie na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Działanie 2.1, Podziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem u 175 pracowników/pracownic z 15 spółdzielni produkcyjno-handlowych należących do sektora MŚP w okresie 01.07.2013r. do 30.06.2014r.

Szkolenia odbywać się będą w godz. pracy, w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. 8-16 (8h lekcyjnych). Każdej spółdzielni udzielone będzie doradztwo indywidualne związane z przygotowaniem i wdrożeniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz doradztwo związane z doskonaleniem procesów zarządzania przedsiębiorstwem.

Szkolenia i doradztwo są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej projektu www.akademiazarzadzania.pap.rzeszow.pl oraz pod numerem telefonu 516 142 596.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij