Ikona dostępności

PAP - logo

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży

logotypy unijneUsługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży realizowana w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013.

Dla kogo?

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży dedykowana jest mikro i małym przedsiębiorstwom z branży przetwórstwa rolno – spożywczego. Jej celem jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Opis usługi

 • ETAP I – ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ FIRMY
  • Analiza uwarunkowań zewnętrznych przedsiębiorstwa (popyt i sprzedaż, analiza nabywców, systemu dystrybucji, makroekonomicznego otoczenia, szans i zagrożeń)
  • Analiza uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa (ocena pozycji rynkowej, struktury sprzedaży, słabych i mocnych stron)
  • Identyfikacja i analiza potencjalnych problemów marketingowych (pozycjonowanie oferty, dobór grupy docelowej, problemy sprzedażowe)
 • ETAP II – DORADZTWO STRATEGICZNE
  • Indywidualne doradztwo, którego efektem będzie przygotowanie planu marketingowego oraz
  • Opracowanie 5 wykonawczych programów marketingowych rekomendowanych do wdrożenia w przedsiębiorstwie
 • ETAP III– ASYSTA WE WDRAŻANIU PLANU MARKETINGOWEGO
  • Kompleksowe wsparcie doradcze w procesie wdrażania planu marketingowego oraz programów wykonawczych
 • ETAP IV – SZKOLENIE Z ZAKRESU PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ MARKETINGOWYCH
  • szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju marketingowego firmy
  • zakres szkolenia:
   • Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i sprzedaży
   • Specyfika marketingu w branży rolno-spożywczej
   • Podstawowe elementy i zasady analizy rynku i przygotowania planu marketingowego
   • Zasady implementacji planu marketingowego
  • szkolenia mają charakter zamknięty, w maksymalnie 15-osobowych grupach
  • forma szkoleń to: 25% zajęć teoretycznych i 75% zajęć warsztatowych
  • czas trwania szkolenia to 2 dni (16 godzin zajęć) – zapewniamy posiłki oraz nocleg

Z zaproponowanego wsparcia możesz skorzystać, gdy:

 • Prowadzisz mikro- lub małe przedsiębiorstwo w branży przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • Twoja działalność gospodarcza zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego;
 • Chcesz zwiększyć konkurencyjność, podnieść zyskowność i rentowność swojej firmy;
 • Potrzebujesz wsparcia w zakresie sprzedaży i promocji Twojej firmy;
 • Odczuwasz brak profesjonalnego doradztwa z zakresu szukania nowych rynków zbytu, optymalizacji dystrybucji i promowania swojej marki.

Finansowanie

 • Uczestnictwo w projekcie jest w 70% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formule de minimis.
 • Uczestnik projektu ponosi 30% kosztów usługi.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przekazanie:

 • drogą e-mail: ewiktor@pap.rzeszow.pl
 • faxem na numer: 17 857 71 00 wew.29
 • pocztą tradycyjną na adres: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij