Ikona dostępności

PAP - logo

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie:

 • prowadzimy działalność od 2006 roku,
 • doradziliśmy ponad 3000 przedsiębiorcom, jak efektywnie prowadzić i rozwijać działalność gospodarczą, w szczególności w dziedzinie gastronomii,
 • uczestniczyliśmy w utworzeniu kilkudziesięciu podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych osób fizycznych, spółdzielni socjalnych osób prawnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek z o.o. społecznych), w tym 17 działających w gastronomii (z uwzględnieniem kelnerstwa),
 • przyczyniliśmy się do stworzenia co najmniej 300 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym ponad 180 w gastronomii (w tym na stanowiskach związanych z kelnerstwem),
 • opracowaliśmy liczne systemy, innowacyjne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie i dające możliwości rozwoju dla podmiotów działających w gastronomii i kelnerstwie,
 • zorganizowaliśmy liczne eventy/spotkania/konferencje/misje gospodarcze dla podmiotów działających w gastronomii i kelnerstwie,
 • przeprowadziliśmy efektywne działania upowszechniające nowatorskie rozwiązania dla branży gastronomicznej,
 • utworzyliśmy dwie ponadregionalne sieci branżowe – gastronomiczną pn. „Pracownia Smaku” w skład, której wchodzą podmioty ekonomii społecznej działające w branży, z terenu całej Polski oraz ponadregionalną sieć podmiotów świadczących usługi dla osób starszych pn. „Dobrostan”,
 • wsparliśmy przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, np. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne.
 • sfinalizowaliśmy realizację ponad 100 projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych,
 • opracowaliśmy kilkaset wniosków o udzielenie dotacji, dzięki czemu nasi klienci pozyskali ponad 100 mln zł dotacji unijnych,
 • opracowaliśmy kilkadziesiąt wniosków kredytowych oraz wniosków o udzielenie pożyczki,
 • przygotowaliśmy kilkanaście strategii rozwoju firmy, planów rozwoju eksportu, planów wdrażania działań CSR i uczestniczyliśmy na etapie ich wdrażania,
 • przeszkoliliśmy ponad 20 000 przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw z terenu całego kraju,
 • doradziliśmy wielu przedsiębiorstwom w zakresie rozeznania możliwości eksportowych na unijnych i pozaunijnych rynkach zbytu,
 • posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z Jednostkami samorządu terytorialnego m.in. w zakresie analizy dostępności i przygotowania terenów pod inwestycje (greenfield, brownfield), analizy gospodarki przestrzennej gmin i miast a także szkoleń dla pracowników JST w zakresie prawa budowanego, prawa zamówień publicznych, współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej,
 • współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi trenerami, doradcami, ekspertami z terenu całej Polski,
 • współpracujemy z wieloma doświadczonymi firmami konsultingowymi, szkoleniowymi i doradczymi w Polsce i za granicą.

Posiadamy liczne grono zadowolonych klientów oraz referencje potwierdzające rzetelność, kompleksowość oraz wiarygodność naszej firmy jako partnera w biznesie.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij