Ikona dostępności

PAP - logo

Aktualności


10 grudnia 2021 r.

Wydarzenie "Kulinarne inspiracje" promujące sieć "PRACOWNIA SMAKU" oraz ideę ekonomii społecznej i solidarnej

W dniu 9 grudnia zorganizowane zostało wydarzenie promocyjne pn. Kulinarne inspiracje – prezentacja oferty ponadregionalnej sieci branżowej podmiotów ekonomii społecznej „PRACOWNIA SMAKU”, było to spotkanie podczas którego zaprezentowane zostały wyroby kulinarne podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w sieci. Podczas wydarzenia dyskutowano o możliwościach współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami i biznesem oraz idei ekonomii społecznej i solidarnej.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób  Swoje wyroby zaprezentowali przedstawiciele następujących podmiotów z sieci: Betty Sp. z o.o., Bread Carft, Spółdzielnia socjalna DELICJA, Spółdzielnia socjalna DĘBNIANKA, Spółdzielnia socjalna GORZYCZANKA, Spółdzielnia socjalna SERCE POGÓRZA, Spółdzielnia socjalna SEROWA KRAINA, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać, Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna.

O wydarzeniu szeroko informowała TVP Rzeszów, zachęcamy do obejrzenia relacji: https://rzeszow.tvp.pl/57370168/kulinarne-inspiracje-w-tuczempach-warto-wspierac-powstawanie-spoldzielni-socjalnych
 

9 grudnia 2021 r.

Do sieci "PRACOWNIA SMAKU" przystąpił nowy podmiot: Spółdzielnia Socjalna "GORZYCZANKA" z Gorzyc w gminie Tryńcza (woj. podkarpackie)

"GORZYCZNAKA" urozmaiciła ofertę sieci produktami wytrawnymi i słodkimi. Spółdzielnia zajmuje się domowymi wypiekami i cateringiem, a jej specjalnością są: sernik z owocami, sernik z czekoladą, sernik muślinowy z kremem, rureczki z kremem i mini babeczki.
 

28 października 2021r.

Spotkanie sieci PRACOWNIA SMAKU

27 października odbyło się spotkanie sieci PRACOWNIA SMAKU. Spotkanie zostało zorganizowane w formule hybrydowej, a więc część podmiotów uczestniczyła w nim stacjonarnie, a część połączyła się on-line. Spotkanie odbyło się w restauracji Perła Przemyśla, a omawiano na nim dalsze działania w ramach sieci oraz już zrealizowane inicjatywy.


7 października 2021 r.

Misja gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w sieci PRACOWNIA SMAKU do Poznania i uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA 

W dniach 03-05.10.2021r. członkowie PRACOWNI SMAKU uczestniczyli w misji gospodarczej mającej na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych, a także rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych.  W programie misji znalazły się warsztaty cukiernicze prowadzone przez Mistrza Pawła Mieszałę, warsztaty kulinarne prowadzone przez Mistrza Krystiana Szopkę: "Nowe trendy w gastronomi do wykorzystania w kuchni cateringowej", spotkania biznesowe, konferencje oraz zwiedzanie targów POLAGRA.


30 września 2021r.

Spotkanie sieci DOBROSTAN

29 września 2021r. obyło się spotkanie sieci „Dobrostan”. Spotkanie zostało zorganizowane w trybie online. Tematem spotkania były inicjatywy, jakie zostały już podjęte w ramach działania sieci oraz plany na najbliższe miesiące. Przedstawione zostały także możliwości pozyskania grantów na innowacje społeczne dla członków sieci DOBROSTAN w ramach projektu pn. „INNOES”.


30
 czerwca 2021 r.

Utworzono sieć branżową podmów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU"

W dniu 30 czerwca 2021r. utworzona została sieć branżowa podmów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU". Sieć tworzy 12 PES (w tym 1 konsorcjum spółdzielcze) i jedno przedsiębiorstwo komercyjne z 5 województw: podkarpackiego (6 PES), lubelskiego (2 PES), małopolskiego (3 PES) i kujawsko-pomorskiego (1 PES). PES zrzeszone w sieci są wytwórcami wysokiej jakości, tradycyjnych produktów kulinarnych m.in.: produktów garmażeryjnych (pierogi, krokiety, naleśniki), produktów cukierniczych (ciasta, ciasteczka, torty), a także tradycyjnie wypiekanych chlebów, produktów na bazie fasoli Piękny Jaś, opartych wyłącznie na tradycyjnej recepturze zup.
 

29 czerwca 2021 r.

Utworzono sieć podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „DOBROSTAN”

29 czerwca 2021 r. członkowie założyciele (12 PES - w tym jedno konsorcjum spółdzielcze i 1 przedsiębiorstwo komercyjne) powołali sieć branżówą podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „DOBROSTAN”. PES zrzeszone w sieci reprezentują bardzo szeroki zakres wsparcia na rzecz osób starszych, wśród usług znajdują się m.in.: usługi wspierające codzienne samodzielne funkcjonowanie seniorów, usługi teleopieki, domowa opieka paliatywna, usługi opiekuńcze, usługi wspierające zagospodarowywanie czasu wolnego np. turystyczne, edukacyjne, działania pobudzające aktywność społeczną seniorów oraz usługi wsparcia rehabilitacyjnego i psychologicznego.
 

04 maja 2021 r.

Ruszył nabór do sieci branżowych – nie warto zwlekać ze zgłoszeniem! 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces -program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Na Projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

Moduł I – włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,

Moduł II – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Szczegóły dotyczące projektu pod linkiem: https://pap.rzeszow.pl/projekt-sukces/modul-i/ (Moduł I) i https://pap.rzeszow.pl/projekt-sukces/modul-ii/ (Moduł II).

 

13 kwietnia 2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 21 kwietnia 2021 r.

21 kwietnia br. w godz. 10:00-11:30 odbędzie się kolejne spotkanie on-line dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które są zainteresowane:

  • przystąpieniem do ponadregionalnego klastra przedsiębiorstw,
  • przystąpieniem do ponadregionalnej sieci branżowej pes oferujących gotowe wyroby kulinarne,
  • przystąpieniem do ponadregionalnej sieci branżowej pes oferujących usługi dla osób starszych.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze projektu SUKCES, pod numerem telefonu: 517-085-429.
 

2 kwietnia 2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 9 kwietnia 2021 r.
 
Jeśli reprezentujecie Państwo dowolny podmiot ekonomii społecznej: spółdzielnię socjalną, przedsiębiorstwo społeczne, CIS lub KIS, 
ZAZ lub WTZ, Koło gospodyń wiejskich, Zakład pracy chronionej, a chcielibyście:
  • zostać członkiem ponadregionalnego klastra zrzeszającego przedsiębiorców lub
  • przystąpić do ponadregionalnej sieci branżowej PES oferujących gotowe wyroby kulinarne albo
  • przystąpić do ponadregionalnej sieci branżowej PES świadczących usługi dla osób starszych 

oraz

  • nawiązać współpracę z przedsiębiorcami,
  • otrzymać bezpłatnie wsparcie doradcze marketingowe, prawne, wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów zwiększających widoczność oraz budujących markę,
  • wziąć udział w misji gospodarczej/targach
wówczas zapraszamy Państwa do udziału w  spotkaniu on-line dotyczącym projektu pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 9 kwietnia 2021 r. w godz. 9:00-10:30. 
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze projektu SUKCES, pod numerem telefonu: 517-085-429.
 
 
11 marca 2021 r. 
 
Zorganizowano pierwsze spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.
 
Podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego uczestniczyły w dniu 10 marca 2021 r. w spotkaniu informacyjnym na temat projektu "SUKCES- program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach".
Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim podmiotom i zapraszamy do udziału  w projekcie!

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij